QEEG

U heeft zich aangemeld voor een QEEG en/of neurofysiologisch onderzoek bij PSY-Care (Brain Resource Company Maastricht). Op deze pagina treft u meer informatie aan over de voorbereidingen voor het onderzoek en over het onderzoek zelf. De verschillende stappen – die u voorafgaand aan het onderzoek dient te doorlopen – worden weergegeven als Stap 1 en 2.

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het QEEG en neurofysiologisch onderzoek is het de bedoeling dat u thuis een uitgebreide internetvragenlijst invult. Hoe u deze lijst het beste kunt invullen, wordt uitgelegd onder Stap 1.

Op de dag van het onderzoek zijn er een aantal voorschriften waar u zich aan dient te houden om het onderzoek goed en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Deze voorschriften zijn terug te vinden in Stap 2. Het is belangrijk dat u deze voorschriften nauwgezet opvolgt.

neuroscan

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het QEEG onderzoek houdt in dat op meerdere plekken op het hoofd het EEG wordt gemeten. Dit noemt men een kwantitatief EEG (QEEG). U krijgt een ademhalingsband om uw borst, waarna er een korte vragenlijst zal worden afgenomen over hoe u zich voelt. Vervolgens worden er een aantal plekken op uw lichaam licht gescrubd (om de ogen, op de nek, pols, wang, voorhoofd en sleutelbeen) om een zo goed mogelijke hechting tussen de elektroden en de huid te creëren. Hiermee worden onder andere de oogbewegingen, de spierspanning en de hartslag gemeten.

Daarna krijgt u een soort ‘bad-muts’ (cap) op het hoofd met daarin 26 elektroden. Deze elektroden worden gevuld met een zoutoplossing die ervoor zorgt dat de hoofdhuid contact maakt met de elektroden. Hierbij wordt er licht gekrast over de hoofdhuid om de oppervlakte van de gel te vergroten. Verder wordt er op de middel- en ringvinger een huidweerstandmeter geplaatst die de zweetafscheiding van uw huid meet. Deze voorbereidingen duren ongeveer een half uur, waarna de echte test zal beginnen. U krijgt dan een koptelefoon op, waardoor de instructies gegeven zullen worden.

In ongeveer een uur tijd worden de testen afgenomen, waarbij u achter een computerscherm zit en door middel van een knoppenkast de testen uitvoert. Tijdens het testen is het voor de uitslag van de test zeer belangrijk dat u ontspannen en comfortabel bent. Spieractiviteit en -spanning kunnen zorgen voor veel storing in het EEG signaal.

Voor ouders van kinderen die worden getest, is het mogelijk om tijdens de voorbereiding mee te kijken en eventueel te helpen bij de vragenlijsten. Wanneer het testen begint, kan men plaats nemen in de ruimte naast de testkamer en eventueel een boek of tijdschrift lezen. Na 1,5 uur wordt de cap afgedaan en kunt u even de benen strekken en u kunt u tevens wat opfrissen. U kunt eventueel uw haar wassen om de zoutoplossing eruit te spoelen. Daarna gaat u verder met het neurofysiologische onderdeel van de test, de Integ-Neuro. Dit is een geautomatiseerde neurofysiologische testbatterij van ongeveer een uur. Tijdens deze tests zit u alleen in een ruimte achter een touchscreen. Kinderen volbrengen dit deel eventueel onder begeleiding. Wederom worden via de koptelefoon de testinstructies gegeven.

touchscreen

Als u klaar bent,worden uw persoonlijke gegevens verwerkt en opgestuurd naar het hoofdkantoor in Australië. Indien wij het rapport hebben ontvangen vanuit Australië, wordt er een behandeladvies opgesteld door een ervaren psycholoog. Dit houdt in dat wij dit rapport binnen vier weken met u kunnen bespreken en dat wij tegen die tijd kunnen starten met Neurofeedback therapie.