Algemene Voorwaarden Psychologisch centrum PSY-Care 2018

Stroomdiagram voor verwijzing door de huisarts en de POH-GGZ naar de generalistische basis-GGZ of naar de Specialistische GGZ in 2018.

Zorg vanuit PSY-Care valt zowel onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ.
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een ondertekende verwijsbrief van een huisarts of jeugdarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van DSM-IV stoornis gerelateerde klachten worden vermeld.
Vanaf januari 2015 is ook de gemeente een wettelijk verwijzer voor kinderen (tot 18 jaar) naar de GGZ.