Veranderingen binnen de GGZ!

Aanleiding hiervoor is de sterke toename van GGZ zorg t.o.v. andere typen zorg.
Zo maken veel mensen met lichte problematiek gebruik van de gespecialiseerde tweedelijn GGZ.

Wat gaat er nu veranderen?

De curatieve GGZ zal per 1 januari 2014 bestaan uit drie onderdelen;

  • De huisarts (al of niet samen met een POH-GGZ)
  • De basis GGZ en de
  • Gespecialiseerde GGZ

Hoe werkt de basis GGZ?

Elke behandeling in de basis GGZ begint met een verwijzing van de huisarts of POH-GGZ.

De belangrijkste reden van doorverwijzing is een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.

Met behulp van de zorgvraagzwaarte stelt de psycholoog het geheel van activiteiten en zorg gerelateerd aan de behandeling van de cliënt vast.

De zorgvraagzwaarte van de cliënt bepaalt de zorginzet en niet het aantal minuten of verrichtingen.

Hoe werkt de gespecialiseerde GGZ?

De gespecialiseerde GGZ richt zich op mensen met ernstige psychische problemen en wordt gekenmerkt door een hoge mate van specialisatie.