Pedagogische ondersteuning

De pedagogisch ondersteuner helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van je kind,
zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling goed te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je opvoeden moeilijk vindt of omdat je de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst

De pedagogische begeleiding is erop gericht om het kind te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheidouders
  • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  • Opbouwen positief zelfbeeld
  • Aanbrengen structuur
  • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
  • Leren omgaan met regels en grenzen
  • Leren omgaan met vrijheden,
  • Bewuste keuzes leren maken etc.

Door middel van verschillende soorten handvatten proberen wij de structuur en regelmaat aan te bieden die nodig is voor een zo optimaal mogelijk zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal, maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen.