Psychologisch Centrum, kleine GGZ instelling:

PSY-Care is met terugwerkende kracht vanaf 19 oktober 2016 een instelling geworden welke ook door het WTZi als zodanig is erkend. Wij werken volgens de Governance code, wat inhoudt dat wij voldoen aan de transparantie eisen welke worden gesteld aan instellingen die in de zorg werkzaam zijn. Hiervoor is een Raad van Commissarissen en een cliëntenraad geformeerd. Het kwaliteitsstatuut dat wij voor PSY-Care hebben opgesteld is inmiddels goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut en kunt u op onze website terugvinden.
De eerste gedachten bij een instelling gaan  uit naar; groot, klinisch en moeilijk te bereiken.
Wij willen het woord instelling anders interpreteren, namelijk als houding cq. attitude.
De visie van PSY-Care blijft dat wij juist voor kinderen en jong volwassenen willen klaarstaan waarbij wij een persoonlijke benadering nastreven waarin de hulpvraag van de cliënt en/ of zijn ouders centraal staat. Wij willen naar u luisteren in een niet klinische omgeving waarin u en/of uw kind zich veilig kunnen voelen.
De afgelopen jaren heeft PSY-Care zich gespecialiseerd in uiteenlopende leer- en gedragsproblemen van deze doelgroep tot ongeveer 30 jaar.

Sinds medio 2007 zijn wij gevestigd in Valkenburg a/d Geul. Onze praktijk is kleinschalig, waardoor wij korte lijnen kunnen waarborgen. De sfeer is informeel. Wij zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (zowel bus als trein). Parkeren kan gratis voor de deur.

Onze onderzoeken, diagnostiek, begeleiding en therapieën zijn deskundig, professioneel en ook voor cliënten herkenbaar en begrijpelijk. Desgewenst geven wij ook toelichting op onze rapporten aan derden. Hierbij valt voornamelijk te denken aan scholen.

U kunt op onze praktijk terecht indien u problemen ervaart bij onder andere:

 • ADHD
 • Autisme
 • Leerproblemen o.a. Dyslexie / Dyscalculie
 • Angsten
 • Traumabehandeling
 • Depressieve klachten
 • Dwanghandelingen
 • Hoogbegaafdheid
 • Pesten
 • Opvoedingsproblemen / Opvoedingsondersteuning
 • Kinderen met overgewicht (Obesitas)

De problematiek wordt in onze praktijk geïnventariseerd en teruggebracht tot een DSM-IV classificatie, vanaf 2017 zullen ook wij overstappen naar de DSM-V classificatie, welke in een duidelijk rapport met u zal worden besproken. Hierbij zullen ook handvatten worden aangereikt om beter met de problematiek te kunnen omgaan. Deze handvatten zijn op maat voor zowel ouders als kinderen.

Mocht  de hulpvraag duidelijk zijn en wilt u gebruik maken van behandeling binnen onze praktijk dan kunnen wij diverse behandelmethoden aanbieden.
In overleg met uw behandelaar zal gekeken worden welke evidence-based behandeling het beste bij u past.

Psychiater Kinder & Jeugd

Mocht er behoefte aan zijn dat een psychiater Kinder & Jeugd aan het behandelproces deelneemt, dan kan dat binnen onze eigen praktijk. Zowel voor psychiatrisch onderzoek als voor medicamenteuze behandeling is een Psychiater Kinder & Jeugd aan PSY-Care verbonden.
Op deze manier kunnen wij een (vervolg)traject op korte termijn continueren.

 Kinderarts

Sinds kort heeft PSY-Care een directe samenwerking met een vrijgevestigd kinderarts welke zich helemaal heeft gespecialiseerd op Jeugdzorg. Zijn werkterrein lag eerst volledig in de provincie Zeeland maar wij zijn blij dat hij nu ook in Limburg zich wil inzetten voor kinderen en jongeren met problemen.

Hij is al 10 jaar vertrouwensarts van Zeeland en trainer Motivational Interviewing ( vooral gebruikt bij pubers met diabetes) en trainer oplossingsgericht werken (in Zeeland “Signs of Safety” geïntroduceerd in 2006).

De laatste jaren heeft hij zich sterk verdiept in Geweldloos Verzet, ook bij kinderen met ADHD, diabetes, etc.