Onderzoek

Facsheet ‘Onderzoek naar de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren op langere termijn’.

Doelgroep:  Cliënten met een depressieve stoornis (in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar)
Titel onderzoek:  Op eigen benen staan!
Onderzoeksvraag: “In welke mate is 3- 12 maanden na de behandeling bij PSY-care de
zelfredzaamheid toegenomen in het dagelijks functioneren bij de cliënten
in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar met een depressieve stoornis?”
Onderzoeker:  Mevr. L. Coenen
Opdrachtgever:  Mevr. N. Stals
Onderzoeksplaats:  PSY-Care, Valkenburg
Looptijd: Februari 2016 – mei 2016 (3 maanden)

Aanleiding:

De praktijk wil meer inzicht krijgen op de effectiviteiten van de behandelingen op langer termijn.

 • De praktijk mist feedback van cliënten om zich te kunnen optimaliseren.
 • De praktijk mist een objectief meetinstrument om te achterhalen of de behandeling voor de cliënten heeft bijgedragen aan de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren.

Dit onderzoek heeft een meerwaarde omdat:

 • De praktijk zich wil ontwikkelen om de kwaliteit van het functioneren hoog te houden.
 • De praktijk zich kan anticiperen en verantwoorden tegenover belanghebbenden.
 • De praktijk kan aantonen dat zij van belangrijke invloed zijn en bijdragen aan de zelfredzaamheid binnen de samenleving.
 • Het past bij het motto van PSY-Care: ‘voor beter functioneren’.

Toelichting:

De onderzoeker heeft het volgende in kaart gebracht :

 1. Wat de praktijk doet om de zelfredzaamheid bij cliënten te stimuleren op langere termijn.
 2. In welke mate PSY-Care bijgedragen heeft bij het versterken van de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren volgens de beleving van ex- cliënten.
 3. Hoe de ex- cliënten het proces van afsluiting van de behandeling tot nu toe hebben beleefd.
 4. Welke factoren volgens cliënten belemmerende of helpende factoren zijn geweest tijdens het versterken van de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren.
 5. Welke verandering zichtbaar is in de UCL- vragenlijsten die ‘ voorafgaande aan de behandeling aan het einde van de behandeling’ en ‘drie- twaalf maanden na afsluiting van de behandeling ‘ zijn ingevuld.

Doordat de bovengenoemde vijf punten in kaart zijn gebracht kan de onderzoeker antwoord geven op de hoofdvraag:
‘In welke mate is 3- 12 maanden na de behandeling bij PSY-care de zelfredzaamheid toegenomen in het dagelijks functioneren bij de cliënten in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar met een depressieve stoornis?’.
De onderzoeker heeft hiervoor de volgende de volgende methodes gebruikt:

 • Afnemen van interviews
 • Afnemen van de UCL- vragenlijsten
 • Afnemen van een groepsinterview met de werknemers van PSY-Care

Uitkomsten:

image02
image03 image01

De interviews geven een inhoudelijke aanvulling op de afgenomen UCL-vragenlijsten.

Aanbevelingen:

 • Blijven richten op de samenredzaamheid
 • Blijven hanteren van de aangeboden handvatten
 • Handvatten betreft omgang geestelijke gezondheid blijven hanteren
 • Meer aanbieden van mindfulnesstechnieken
 • De zelfredzaamheid toetsen in combinatie van enquêteren en interviews
 • De sfeer van ‘persoonlijke benadering en kundigheid’ blijven behouden

Voor meer inhoudelijke informatie wordt er geadviseerd om het onderzoeksrapport onderstaand te openen

Publicatie:

(U kunt op deze link klikken om naar het onderzoeksrapport doorverwezen te worden! )