Overeenkomsten zorgverzekeraars

Als praktijk hebben wij een overeenkomst voor zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ met bijna alle zorgverzekeraars met uitzondering van; CZ, OHRA, Delta Lloyd.
Met Menzis ( en aangesloten koepelorganisaties) hebben wij een overeenkomst uitsluitend voor de basis GGZ.

Reden hiervoor is dat deze verzekeraars geen (gespecialiseerde) overeenkomst willen afsluiten met, voor hun nieuwe zorgaanbieders op de markt, ook al voldoen wij al ruim 3 jaren aan alle voorwaarden. Als argument hiervoor wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is vanwege de nullijn welke de overheid heeft ingesteld voor de GGZ. Terwijl alle andere zorgaanbieders graag met ons een contract afsluiten.

Ook als wij (nog) geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar kunt u bij ons geholpen worden. U hoeft de gemaakte kosten dan niet zelf voor te schieten. Bij uw eerste afspraak tekent u een machtiging, waarin u verklaart dat u  de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar zult declareren. Uw zorgverzekeraar betaalt vervolgens aan u uit. De meeste zorgverzekeraars vergoeden in dit geval slechts een deel van de kosten. Dit verschil nemen wij voor de helft voor onze rekening. Afhankelijk van de door u gekozen polis zal dit verschil 25% – 50% van het totaalbedrag zijn.  Het (wettelijk) eigen risico betaalt u uiteraard wel zelf, mocht dat van toepassing zijn.

Restitutie polis en vergoeding 2e lijn bij CZ, OHRA, Delta Lloyd en Menzis.

Indien u een restitutie polis heeft bij een van deze zorgverzekeraars, dan wordt wel het totaal bedrag uitgekeerd bij niet gecontracteerde instellingen.  Indien u kiest om zelf de facturatie richting uw zorgverzekering te doen, zult u bij sluiting van uw dossier op de factuur die u van PSY-Care ontvangt een totaalbedrag aantreffen. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, deze betaalt aan u uit en u dient vervolgens het bedrag aan PSY-Care over te maken, binnen 5 werkdagen. Dit bedrag is volgens de geldende DBC systematiek samengesteld waarbij u rekening dient te houden dat er naast de directe tijd van uw behandelsessies, allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden binnen uw dossier die ook worden gefactureerd naar uw zorgverzekering zoals verslaglegging, eventueel psychiatrisch consult en eventueel overleg van uw behandelaar(s) met de psychiater, uw huisarts, de school van uw kind etc.

Mocht u een achterstand hebben in uw premiebetaling bij de zorgverzekeraar, dan dient u er rekening mee te houden dat de vergoeding wordt verrekend met uw achterstallige premie. Concreet houdt dit in dat uw schuld bij de zorgverzekeraar wordt vereffend met de vergoeding voor ons, welke aan u zou worden uitbetaald. Netto zult u dan een groter bedrag zelf aan ons moeten betalen.

Kijk altijd uw polis na op de vergoedingsmogelijkheden of bel uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

 

A.   CZ,  Delta Lloyd,  OHRA

Als praktijk hebben wij een overeenkomst met CZ afgewezen  omdat wij volgens de voorwaarden van CZ niet de zorg kunnen verlenen waarop wij denken dat u recht heeft.

 

      A.   Menzis / Ander Zorg

Met bovenstaande zorgverzekeraar hebben wij uitsluitend een contract voor de Generalistische Basis GGZ.

     

      B.   Multizorg VRZ

 Vergoeding Gespecialiseerde GGZ    

 ONVZ                                                              PNO Ziektekosten 3331 / VVAA Zorgverzekering 0408       

ASR Ziektekostenverzekering                         De Amersfoortse 0403 /Ditzo 0403

 ENO                                                                Salland 0403 / Holland zorg 7032 / Energiek 7032 /

 Nedasco BV                                                    Nedasco (ASR) 8973

 IAK verzekeringen B.V.                                   IAK (ASR) 8973

 Aevitae                                                           Aevitae ( ASR) 3328

 OWM

 De geboden zorg wordt, in DOT (DBC Op weg naar Transparantie) vorm,  rechtstreeks bij uw Zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

        B.      ACHMEA / AGIS 7007

Vergoeding Gespecialiseerde GGZ

 Zilveren Kruis 3311

 Interpolis 3313

 OZF Achmea

 FBTO zorgverzekering 0211

 Avéro Achmea Zorgverzekeringen: waaronder; Nedasco 8960 /, IAK 8971 / , Aevitae 8958 / Turien & Co 8966 /  Kettlitz Wulfse 8935 /  VPZ 8948

 Achmea Zorgverzekering

De geboden zorg wordt, in DOT (DBC Op weg naar Transparantie) vorm,  rechtstreeks bij uw Zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

           B.   DSW / Stad Holland Zorgverzekeraar 7037

Vergoeding Gespecialiseerde GGZ.

 De geboden zorg wordt, in DOT (DBC Op weg naar Transparantie) vorm,  rechtstreeks bij uw Zorgverzekeraar gedeclareerd.