SOVA training

SOVA training, Sociale vaardigheidstraining

Voor sommige kinderen is hun kindertijd verre van onbezorgd. Ze zijn niet in staat voor zichzelf op te komen en/of aansluiting te vinden bij hun leeftijdgenootjes. Omgaan met anderen kun je leren, evenals hoe je het best kunt reageren in moeilijke en vervelende situaties.

Inhoud

PSY-Care biedt kinderen een mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo kan voorkomen worden dat de kinderen vastlopen, geen vriendjes meer hebben of geen zin hebben in school waardoor zij hun leermotivaties verliezen.

In de puberteit is het voor sommige pubers vanzelfsprekend om sociaal actief te zijn. Ook is de puberteit een periode waarin sociale vaardigheden genuanceerd en verdiept worden. De complexiteit van sociale vaardigheden wordt groter en het belang om tussen regels door te kunnen lezen wordt belangrijker.

Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct ernstig te zijn. Een teruggetrokken of verlegen kind hoeft daar absoluut geen grote problemen van te ondervinden. Anders wordt het als een gebrek aan sociale vaardigheden ook het geluk in de weg staat. Vooral bij kinderen die graag vrienden willen maken, maar niet de gereedschappen bezitten om die vriendschappen op te bouwen of in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden  problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn.

Wij bieden een SOVA training aan met als doelgroep kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar en van 10-12 jaar.
Ook voor jongeren in de leeftijd van 12 -15 jaar en in de leeftijd van 16 – 18 jaar, die graag weerbaarder willen worden en meer zelfvertrouwen willen krijgen is onze SOVA training aangepast aan de leeftijd.

Thema’s die aan bod komen:

  • Het Enneagram
  • Wat zijn je Sterke en Zwakke eigenschappen
  • Zelfbeeld: hoe zie jij jezelf?
  • Het Kwaliteitenspel
  • Kernkwaliteiten
  • Zelfinzicht: hoe zien anderen jou?
  • Emoties: hoe herken ik ze?
  • Zelfcontrole
  • Conflicthantering
  • Hoe baken jij je eigen territorium af? De IK-boodschap

Voorafgaand aan de training zal er een intake plaatsvinden met ouders en kinderen.  De cursus bestaat uit elf sessies en twee ouderbijeenkomsten.
De kosten voor deze cursus bedraagt € 340,00