Hoe om te gaan met dyslexie?

Omgaan met Dyslexie.

  • Verminderen van de psychosociale klachten in samenhang met dyslexie.
  • Vergroten van de oplossingsvaardigheden t.a.v. het leren.

Ernstige problemen met lees- en schrijfvaardigheid kunnen de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in ernstige mate belemmeren. Naast stagnatie in de schoolloopbaan wordt in de wetenschappelijke literatuur ook gesproken over het ontwikkelen van psychische klachten (negatief zelfbeeld, faalangst, depressieve klachten). Het al dan niet ontwikkelen van deze problemen hangt af van de mate waarin de omgeving de problemen van de dyslecticus erkent en de wijze waarop hij wordt ondersteund. Ook de copingstijl van de dyslectische jongere kan het ontwikkelen van secundaire problemen versterken.

In het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (Henneman, Kleijnen & Smits 2004) wordt benadrukt dat naast orthodidactische ondersteuning ook aandacht moet worden besteed aan de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. Lotgenotencontacten waarbij het kunnen accepteren en beter omgaan met dyslexie aan de orde wordt gesteld is hiervoor een meerwaarde.

De cursus bestaat uit elf sessies, één terugkomsessie en twee ouderbijeenkomsten.

Doelgroep: dyslectische jongeren van 12 tot en met 16 jaar, die reeds in enige mate psychische klachten ervaren.
Deze cursus kan ook individueel worden aangeboden.