Behandelmodule voor jongeren met een depressie

Er wordt gewerkt met psycho-educatie, registratieopdrachten, rollenspellen, oefeningen en huiswerk.De D(o)epressiecursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie gericht op de behandeling van depressieve klachten en depressies bij adolescenten. Deze behandelvorm is psycho-educatief van aard. De interventie is ontwikkeld door Lewinsohn en zijn medewerkers.Een uitlokkende gebeurtenis, zoals een ingrijpende levensgebeurtenis, zorgt ervoor dat een persoon minder positieve interacties met zijn omgeving heeft, waardoor een negatieve spiraal ontstat van negatieve gedachten, nog minder positieve interacties met de omgeving en een steeds somber wordende stemming.De DSM-IV geeft de volgende criteria. Gedurende twee weken of langer moeten tenminste vijf van de volgende verschijnselen optreden:

  • Een sombere stemming
  • Geen plezier meer beleven
  • Problemen met eten
  • Problemen met slapen
  • Traag of juist onrustig zijn
  • Vermoeidheid, futloosheid
  • Zich schuldig of waardeloos voelen
  • Concentratieproblemen
  • Denken over de dood en doodgaan

Het dagelijks functioneren is belangrijk bij het bepalen van de diagnose.Naar mate men minder goed in staat is om door te gaan met de dagelijkse bezigheden des te ernstiger de depressie.

Kenmerkend voor depressieve adolescenten is dat ze veel psychosociale moeilijkheden ervaren, zoals vermindert vermogen tot intimiteit, vervreemding van ouders, groter drug- en alcoholgebruik en een hogere werkloosheid.

De cursus bestaat in totaal uit 16 bijeenkomsten, inclusief de terugkombijeenkomst na 3 maanden.