Cogmed Werkgeheugentraining

Wat is het?

cogmed

Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen.

In een trainingsperiode van ongeveer 5 weken, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten. Onderzoek en ervaring leert dat Cogmed aanzienlijke en langdurige resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.

Cogmed is een wetenschappelijk programma waarmee een verandering wordt aangebracht in de manier waarop informatie door ons wordt verwerkt. Onderzoek toont aan dat de effecten blijven bestaan nadat de training is afgerond. De Cogmed werkgeheugentraining houdt zich niet bezig met het aanleren van gedragsstrategieën voor het omgaan met geheugenproblemen.

Voor de concentratie en het oplossen van problemen is het heel belangrijk dat informatie een aantal seconden in gedachten (werkgeheugen) gehouden kan worden.

Voor wie?

Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren.

Cogmed is voor zowel kinderen als volwassenen geschikt; en dus niet alleen voor mensen met aandachtsstoornissen of hersenbeschadigingen.

Kinderen:

Voor betere prestaties op het gebied van concentratie voor o.a. schoolwerk waardoor ook betere resultaten worden behaald.

Volwassenen:

Voor de eisen die het dagelijks leven aan ons stelt zijn een goede aandacht en concentratie van groot belang.

Ouderen:

De capaciteit van het werkgeheugen kan verbeterd worden.

Leidinggevenden:

Bij succes op het werk speelt een goed werkgeheugen een belangrijke rol.

Praktische informatie:

De Cogmed training kan al door kleuters worden gevolgd. Elke trainingsdag begeleidt het trainingsprogramma zijn gebruiker door verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn speciaal gemaakt voor het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continue aan op de prestaties van de gebruiker. Het hele proces wordt begeleid door een Cogmed coach. Van de ouders van een kind wordt verwacht dat zij het kind motiveren en stimuleren tijdens de training. Omdat de coachbegeleiding via de telefoon en via het internet wordt gedaan, kan de training gewoon thuis plaatsvinden.

Een goed getraind werkgeheugen heeft een uitwaaierend effect op afleidbaarheid, volgehouden aandacht en allerlei schoolse vaardigheden.

Kosten:

De kosten voor deze training bedragen € 830,00.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of deze training voor u wordt vergoed