Video Interactie Begeleiding (VIB).

 

VIB kan bij meerdere stoornissen worden ingezet: bijvoorbeeld vroege hechtingsstoornis, contactproblemen, ADHD enz.

Wanneer een kind te weinig basisvertrouwen heeft omdat het zich niet goed genoeg voelt, of omdat het bang is om u als ouder te verliezen kan het enerzijds angstig en claimend gedrag laten zien maar anderzijds ook dominant, zelfbepalend gedrag zodat het deze angst kan controleren

De basisbehoeften van elk kind om zich veilig en geborgen te voelen zijn ; eten, drinken, slapen, verzorging, grenzen gesteld krijgen, getroost worden en aangeraakt worden.
Soms zijn er omstandigheden waarin dit te weinig kan worden aangeboden.
Denk hierbij aan armoedige omstandigheden (bij adoptie), ziekte van het kind, belastende gezinsomstandigheden, gevoelige kinderen.

Deze onzekere kinderen vragen van de ouders / verzorgers  specifieke opvoedingsvaardigheden om ze te laten opgroeien tot een persoon met zelfvertrouwen.

video

Voor VIB wordt het hele gezin meerdere keren uitgenodigd om een spel te spelen in onze spelkamer, waar een video opname van wordt gemaakt. Tussentijds wordt deze opname teruggekeken met alleen de ouder/opvoeders. Hierbij wordt gelet op de sterke kanten van de ouders en waar nodig krijgen zij extra ondersteuning in het beter leren zien wat hun kind extra nodig heeft in de opvoeding.

In het begin zult u zich mogelijk ongemakkelijk en bekeken voelen, de ervaring leert dat dit niet belemmert om de communicatie principes te kunnen aanleren.

Kinderen met hechtingsproblemen hebben met name behoefte aan emotionele steun en het stellen van grenzen zodat hij/zij zich veiliger kan gaan voelen.