Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

1. Traumatische ervaringen, zoals:

• Verlies van belangrijke personen,

• nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

speltherapie_1

2. Emotionele problemen, zoals:

• verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,

• mishandeling of daarvan getuige zijn,

• fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,

• ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,

• Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet,

• te weinig zelfvertrouwen,

• een negatief zelfbeeld,

• hechtingsproblemen.

3. Sociale problemen, zoals:

• Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),

• moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.