Neurofeedback therapie

Als behandeling voor mensen met ADHD wordt regelmatig Neurofeedback therapie (EEG Biofeedback) gebruikt. Indien u hinder ondervindt van klachten zoals aandachtsproblemen, hyperactiviteit, onrust of slaapproblemen dan kan u dit in uw dagelijks leven behoorlijk in de weg staan. In veel gevallen wordt hiervoor medicatie voorgeschreven, die soms jarenlang geslikt moet worden. Deze medicijnen (zoals Ritalin, Strattera of Concerta) bestrijden wel de symptomen, maar ze pakken de bron van het probleem niet aan.

Normaal gesproken werken de diverse delen in onze hersenen goed samen. Klachten – zoals ADHD – ontstaan echter doordat de hersenactiviteit niet in balans is. Neurofeedback pakt de klachten aan bij de bron en kan de afhankelijkheid van medicatie (zoals Ritalin, Concerta en Strattera) verminderen. Neurofeedback training stelt u in staat zelf controle uit te oefenen op de activiteit in uw hersenen. Het helpt om grip op uw leven te krijgen, met een blijvend resultaat. Neurofeedback – ook wel EEG Biofeedback genoemd – is daarmee een effectieve behandelmethode voor mensen met ADHD en ADD.

N.B.: Tegenwoordig wordt Neurofeedback voor de meest uiteenlopende aandoeningen aangeprezen. Echter, alleen voor de toepassing van Neurofeedback bij ADHD – ADD, Epilepsie en slaapproblemen is goed wetenschappelijk bewijs dat het werkt – en daarmee evidence-based. PSY-Care gebruikt enkel behandelmethoden die evidence-based zijn, derhalve zetten wij Neurofeedback alleen in bij problemen in het ADHD – ADD spectrum en bij slaapproblemen.

Wat is Neurofeedback – Hersengolf therapie?
Neurofeedback is een methode waarbij real-time feedback wordt gegeven op gewenste hersenactiviteit. De hersenen worden door deze conditioneringmethode geleerd bepaalde frequenties wel of niet te produceren. Aandoeningen zoals ADHD (maar ook epilepsie en slaapstoornissen) kunnen op deze manier worden behandeld zonder medicatie. Dit resulteert in een afname van symptomen en in een verbetering op gedragsniveau. Daarbij wordt een blijvend – lange termijn – effect bereikt.

Neurofeedback in de praktijk
In een uitgebreide assessment wordt het EEG van 25 kanalen opgenomen – ook wel QEEG genoemd. Daarnaast wordt een neuropsychologisch onderzoek gedaan om de specifieke aandachtsproblemen in kaart te brengen. Alle verzamelde data wordt vergeleken met een database van gezonde proefpersonen. De resultaten worden in een rapport verzameld en aan de hand hiervan wordt een behandelprotocol opgesteld. In onze visie is dit noodzakelijk om verantwoord Neurofeedback toe te kunnen passen.

De training
De cliënt krijgt elektrodes op het hoofd en neemt plaats achter een beeldscherm. De cliënt moet proberen met zijn hersenactiviteit het beeld te beïnvloeden, waar de feedback over de hersenactiviteit op te zien is. Dit kan gaan om de lengte van een balk of het laten lopen van een film of een spelletje. Er ontstaat een proces van conditionering en hierdoor zal geleidelijke vermindering van ADHD-symptomen plaatsvinden. Bij PSY-Care bestaat tevens de mogelijkheid voor Tele-Neurofeedback oftewel thuistraining onder supervisie van een therapeut via het internet.

Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD?
Bij concentratie vindt er een verhoging van de snelle activiteit (beta activiteit) plaats in een bepaald gedeelte van onze hersenen. Bij mensen met ADHD zien we dan vaak een vertraging van hersengolven (zoals frontale theta of een vertraagde alpha piek frequentie). Waar ‘gezonde’ mensen zich concentreren en deze activiteit laten zien, zullen mensen met ADHD afdwalen en zich juist minder gaan concentreren, vergezeld door een toename in trage hersenactiviteit. Dit geldt overigens niet voor alle mensen met ADHD. Vandaar dat voorafgaand een uitgebreid QEEG wordt afgenomen om de Neurofeedback training specifiek op de persoon toe te passen.

Het bewijs dat Neurofeedback werkt
Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken en gecontroleerde studies gedaan naar de behandeling van verschillende aandoeningen middels Neurofeedback. Neurofeedback is zeer succesvol gebleken in de behandeling van onder andere epilepsie, slaapstoornissen en ADHD. Neurofeedback ter behandeling van ADHD/ADD wordt al ruim 30 jaar zeer succesvol klinisch toegepast. De effecten op symptomen zijn vergelijkbaar met die van medicatie.

Neurofeedback of Medicatie (Ritalin, Concerta of Strattera)?
Medicatie zoals Ritalin, Concerta of Strattera wordt vaak voorgeschreven omdat zowel het effect als de resultaten bekend zijn. Neurofeedback is redelijk nieuw in Nederland en dus onbekend bij veel behandelaars. Neurofeedback heeft een aantal voordelen ten opzichte van medicatie. Zo kun je middels Neurofeedback zonder medicijnen de oorzaak van symptomen bestrijden en heb je geen last van hinderlijke bijwerkingen. Bovendien behoeft Neurofeedback een eenmalige investering en levert het meestal een langdurig blijvend effect op, terwijl medicatie vaak levenslang geslikt moet worden.

Kwaliteit
Als praktijk zijn wij aangesloten bij een beroepsorganisatie (het NIP) en wij werken direct samen met EEG-Resource Institute en Brainclinics.