Privacy

Privacy
Psy-Care (Brain Resource Company M.) en uw privacy.

Deze pagina geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door 1e lijns psychologisch centrum Psy-Care (Brain Resource Company M.).

Wet bescherming Persoonsgegevens
Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven. Psy-Care (Brain Resource Company M.) valt onder de geestelijke gezondheidszorg en in dat kader geldt naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
Volgens de WGBO dienst de zorgverlener de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage van de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden.
Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet.

Welke persoonsgegevens verwerkt Psy-Care (Brain Resource Company M.)?
De verwerking van persoonsgegevens omvat:

  • NAW- (Naam, Adres en Woonplaats) en identificatiegegevens;
  • Gegevens voor de zorgverzekeraar;
  • Medische en psychologische gegevens.

Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bewaart Psy-Care (Brain Resource Company M.) cliëntgegevens vijftien jaar na afsluiting van de behandeling. Na deze periode worden alle persoonlijke gegevens gewist. In het kader van wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk dat anonieme behandelgegevens langer worden bewaard.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens
Heeft u bezwaar tegen verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens of wenst u en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks dat Psy-Care (Brain Resource Company M.) beveiligingsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Bezoekersstatistieken
Psy-Care (Brain Resource Company M.) maakt gebruik van software om bezoekgegevens te analyseren. Daaruit komt relevante informatie, zoals de meest gevraagde pagina’s, de gebruikte zoektermen etc. Deze informatie is volledig geanonimiseerd. Met deze informatie kunnen wij onze website beter op onze bezoekers afstemmen.

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijv. internet explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Psy-Care (Brain Resource Company M.) gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijv. Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de behandeling van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn,

Wijzigingen
Psy-Care (Brain Resource Company M.) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig onze privacyverklaring voor het actuele privacybeleid van Psy-Care (Brain Resource Company M.).