Psy-Care is op zoek naar een

  • Klinisch Psycholoog BIG (20 uur),
  • Specialist Kinder & Jeugd  NIP (20 uur)
  • Gz-Psycholoog BIG (20 uur)

PSY-Care biedt zowel Gegeneraliseerde basis GGZ als gespecialiseerde GGZ .

De verhouding binnen onze praktijk tussen kinderen en volwassenen bedraagt ongeveer 60% kinderen t.o.v. 40% volwassenen.
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit directe cliëntencontacten naast gezamenlijke supervisie en werkbegeleiding.

Bent u ook van mening dat de zorg binnen de GGZ klantgerichter kan, dan willen wij u uitnodigen om te reageren op één van deze vacatures. U kunt uw sollicitatie met CV richten aan:

PSY-Care
t.a.v. mw. N. Stals
Broekhem 8
6301 HH Valkenburg a/d Geul