Nieuws

Vacatures

Geschreven op feb 9, 2018

Vacatures

Op dit moment heeft PSY-Care een aantal vacatures. Meer informatie hierover kunt u terugvinden bij contacten/vacatures

lees meer

Privacy Policy

Geschreven op feb 9, 2018

PSY-Care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSY-Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel...

lees meer

Certificering ISO9001

Geschreven op jun 23, 2017

Certificering ISO9001

Activiteiten die onder de certificering vallen: Ambulante zorg: Generalistische basis GGZ en/of gespecialiseerde GGZ. Er zijn geen activiteiten uitgesloten.

lees meer