Instelling staat gelijk aan houding / attitude

Geschreven

Instelling staat gelijk aan houding / attitude

Van vrijgevestigd psychologisch centrum naar een GGZ instelling!

Dit jaar hebben wij de overstap moeten maken van een vrijgevestigde praktijk naar een instelling.
Reden hiervoor zijn de nieuwe GGZ normen, welke worden weergegeven in het kwaliteitsstatuut GGZ Nederland. Het voldoen aan deze kwaliteitsnormen is voor iedere aanbieder in de zorg verplicht.
Wij hopen op onze website  alle informatie te kunnen aanbieden waarop u recht heeft, volgens de nieuwe uitgangsnormen van het kwaliteitsstatuut.