PSY-Care staat klaar voor jong en oud!

Geschreven

PSY-Care staat klaar voor jong en oud!

Aan zowel kinderen, jongeren, adolescenten als volwassenen wil PSY-Care, indien nodig,  een helpende hand bieden om beter te kunnen functioneren in deze hectische maatschappij.
Een persoon staat niet op zichzelf, maar is altijd onderdeel van een systeem.
Denk hierbij aan het gezin, waarbij (stief)ouders maar ook  broertjes en/of zusjes een aandeel hebben om je als persoon te vormen. Denk aan scholen waarin naast het onderwijzend personeel ook de klasgenoten een belangrijke invloed hebben op de manier waarop je jezelf ontwikkelt, maar denk ook aan je collega’s op het werk.
Als je ouder wordt kunnen je (klein)kinderen net als je netwerk (of juist het ontbreken hiervan) een groot aandeel hebben in jouw kwaliteit van leven.

Als persoon word je beïnvloed door omgevingsfactoren,  maar het kan zijn dat de oorzaak waardoor iemand vastloopt in de huidige maatschappij,  in de persoon zelf gezocht moet worden. Om hierin onderscheid te kunnen maken is het veelal noodzakelijk om met behulp van diagnostiek duidelijkheid te verkrijgen.